تماس با ما
مرتب سازی بر اساس
نمایش
زیتون سبزدشت 1000 گرمی (بی هسته)
38,300 تومان 37,900 تومان

زیتون سبزدشت 1000 گرمی (بی هسته)

38,300 تومان 37,900 تومان
 • زیتون و ایجاد حس خوشایند سیری
 • زیتون‌ و کاهش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها
 • زیتون‌ و تنظیم قند خون
 •  زیتون‌ و افزایش جذب سایر مواد مغذی
 • زیتون‌ و رفع التهاب‌
زیتون سبزدشت 1035 گرمی (با هسته)
30,700 تومان 29,900 تومان

زیتون سبزدشت 1035 گرمی (با هسته)

30,700 تومان 29,900 تومان
 • زیتون و ایجاد حس خوشایند سیری
 • زیتون‌ و کاهش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها
 • زیتون‌ و تنظیم قند خون
 •  زیتون‌ و افزایش جذب سایر مواد مغذی
 • زیتون‌ و رفع التهاب‌
زیتون سبزدشت 500 گرمی (آربیکن)
14,000 تومان 13,600 تومان

زیتون سبزدشت 500 گرمی (آربیکن)

14,000 تومان 13,600 تومان
 • زیتون و ایجاد حس خوشایند سیری
 • زیتون‌ و کاهش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها
 • زیتون‌ و تنظیم قند خون
 •  زیتون‌ و افزایش جذب سایر مواد مغذی
 • زیتون‌ و رفع التهاب‌
زیتون سبزدشت 500 گرمی (اسلایس)
23,000 تومان 22,500 تومان

زیتون سبزدشت 500 گرمی (اسلایس)

23,000 تومان 22,500 تومان
 • زیتون و ایجاد حس خوشایند سیری
 • زیتون‌ و کاهش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها
 • زیتون‌ و تنظیم قند خون
 •  زیتون‌ و افزایش جذب سایر مواد مغذی
 • زیتون‌ و رفع التهاب‌
زیتون سبزدشت 500 گرمی (پرورده)
51,000 تومان 50,000 تومان

زیتون سبزدشت 500 گرمی (پرورده)

51,000 تومان 50,000 تومان
 • زیتون و ایجاد حس خوشایند سیری
 • زیتون‌ و کاهش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها
 • زیتون‌ و تنظیم قند خون
 •  زیتون‌ و افزایش جذب سایر مواد مغذی
 • زیتون‌ و رفع التهاب‌
زیتون سبزدشت 680 گرمی (با هسته)
21,800 تومان 21,000 تومان

زیتون سبزدشت 680 گرمی (با هسته)

21,800 تومان 21,000 تومان
 • زیتون و ایجاد حس خوشایند سیری
 • زیتون‌ و کاهش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها
 • زیتون‌ و تنظیم قند خون
 •  زیتون‌ و افزایش جذب سایر مواد مغذی
 • زیتون‌ و رفع التهاب‌